DASAR PRIVASI

Selamat datang ke laman web kami! Kami mementingkan perlindungan data anda dan melindungi privasi anda. Seterusnya, kami ingin menerangkan masa, tujuan dan asas undang-undang bagi data yang kami proses. Dengan cara ini, kami ingin menerangkan kepada anda cara perkhidmatan kami berfungsi dan cara memastikan perlindungan data peribadi anda. Kami mengambil semua langkah yang perlu untuk memastikan bahawa sebarang data peribadi yang anda berikan kepada kami diproses oleh undang-undang perlindungan data dan pernyataan privasi ini.

Alamat IP Dan Data Aliran Klik

Untuk setiap kali anda melawati laman web kami atau menggunakan aplikasi kami, kami mungkin mengumpul maklumat berikut secara automatik:

Maklumat teknikal, termasuk alamat Internet Protocol (IP) yang digunakan untuk menyambungkan komputer anda ke Internet, maklumat log masuk anda, jenis dan versi penyemak imbas, tetapan zon masa, jenis pemalam penyemak imbas dan versi, sistem pengendalian dan platform;

Maklumat tentang lawatan anda, termasuk aliran klik Uniform Resource Locator (URL) yang lengkap (termasuk tarikh dan masa) ke dan dari tapak web kami; produk yang anda lihat atau cari; masa respons halaman, ralat muat turun, tempoh masa untuk melawat halaman tertentu, maklumat Interaktif halaman (seperti menatal, mengklik dan melayang tetikus), kaedah yang digunakan untuk menavigasi keluar dari halaman dan sebarang nombor telefon yang digunakan untuk menghubungi pelanggan kami nombor perkhidmatan;

Ketahui tentang cara anda berinteraksi dengan aplikasi kami dengan menggunakan alat analitis pihak ketiga untuk menjejak data tentang ranap sistem, ralat, interaksi pengguna umum dengan antara muka pengguna (UI) dan jenis ciri yang mungkin anda gunakan.

Setiap kali anda melawati tapak web kami, kami secara automatik mengumpul data dan maklumat daripada sistem peranti anda dan menyimpannya dalam apa yang dipanggil fail log pelayan. Data ini mengandungi maklumat yang berkaitan dengan orang yang dikenal pasti atau boleh dikenal pasti (di sini: pelawat laman web). Apabila anda melawati tapak web kami, pelayar anda menghantar data secara automatik.

Tujuan pemprosesan adalah untuk mengakses laman web kami dari peranti anda dan memaparkan laman web kami dengan betul pada peranti atau penyemak imbas anda. Selain itu, data kami digunakan untuk mengoptimumkan tapak web kami dan memastikan keselamatan sistem kami. Data ini tidak akan dinilai untuk tujuan pemasaran.

Kami atau pembekal perkhidmatan/pengiklan pihak ketiga kami juga boleh menggunakan "suar web", "tag piksel" atau teknologi penjejakan lain. Teknologi ini biasanya merupakan cebisan kecil kod yang diletakkan pada halaman web untuk memantau tingkah laku dan mengumpul maklumat yang berkaitan. Tingkah laku dalam talian pelawat kami.

Penanda digital dan teknologi lain ini boleh digunakan untuk menjejak merentas masa, tapak dan peranti. Contohnya, teknologi ini boleh digunakan untuk menganalisis corak trafik dalam talian anda, meningkatkan pengalaman anda apabila menggunakan produk kami, menyimpan maklumat semasa sesi anda, memperibadikan tapak web kami untuk anda berdasarkan pilihan dan pilihan anda, dan menyasarkan pengiklanan atau kandungan kepada anda (diterangkan lanjut di bawah), dan kumpulkan maklumat tentang anda dan penggunaan tapak web atau aplikasi kami untuk tujuan pemasaran dan komersial yang lain.

Kami atau pihak ketiga mungkin mengumpul data tentang aktiviti dalam talian anda untuk menyediakan pengiklanan yang disesuaikan berdasarkan minat peribadi anda. Kami mungkin bekerjasama dengan pihak ketiga seperti pengiklan dalam talian dan platform pertukaran pengiklanan untuk meletakkan iklan di Internet dan mungkin menggunakan penyedia perkhidmatan analitik pihak ketiga untuk menilai dan memberi kami dan/atau pihak ketiga berkenaan penggunaan iklan ini di tapak web pihak ketiga Maklumat, serta melihat iklan dan kandungan kami.

Syarikat Dalam Industri Aplikasi Mudah Alih

Jika anda melawati tapak web ini melalui peranti mudah alih atau aplikasi, kami juga boleh berkongsi maklumat anda dengan pengendali, sistem pengendalian dan platform.

Pengekalan Data

Sebagai pengguna, selagi akaun anda aktif atau diperlukan untuk memberikan anda perkhidmatan mengikut undang-undang yang terpakai, kami akan mengekalkan maklumat anda. Sebaik sahaja kami percaya bahawa ia tidak lagi diperlukan untuk tujuan sedemikian, kami mungkin memutuskan untuk memadam atau mengubah suai maklumat dalam sistem kami tanpa notis terlebih dahulu. Sebarang data komunikasi, termasuk maklumat peribadi di dalamnya, akan disimpan mengikut masa yang diperlukan untuk memberikan anda pertanyaan atau keperluan undang-undang.

Bergantung pada lokasi anda dan tertakluk kepada undang-undang yang terpakai, anda mungkin mempunyai hak tambahan untuk maklumat peribadi anda, termasuk:

Hak untuk dilupakan, hak untuk meminta kami memadamkan maklumat peribadi anda di bawah keadaan tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang yang terpakai;

Kemudahalihan data, hak untuk meminta kami menghantar maklumat peribadi anda kepada syarikat lain apabila boleh dilaksanakan secara teknikal;

Dalam sesetengah kes, kami dikehendaki menyekat hak untuk memproses maklumat peribadi anda; sebagai contoh, jika anda menyoal t

Hak untuk tidak tertakluk kepada keputusan berdasarkan pemprosesan automatik yang menjejaskan hak.

Laman Web Pihak Ketiga

Laman web SizePDF mungkin mengandungi pautan ke tapak web pihak ketiga yang lain. Pembekal boleh menyediakan produk dan perkhidmatan yang berkongsi maklumat dengan tapak web pihak ketiga supaya anda boleh mencari pekerjaan. Dasar privasi ini hanya terpakai pada sizepdf.com dan tidak terpakai pada tapak web lain yang boleh diakses daripada SizePDF atau yang anda gunakan untuk mengakses SizePDF. Dasar privasi setiap tapak web mungkin berbeza secara material daripada dasar privasi ini. Anda bertanggungjawab untuk menyemak dasar privasi tapak web bukan saizpdf untuk mengesahkan bahawa anda memahami dan bersetuju dengan dasar ini.

Keselamatan dan Pengesanan

Kami mengikut piawaian yang diterima umum untuk melindungi maklumat peribadi yang diserahkan kepada kami, semasa penghantaran dan selepas penerimaan. Untuk tujuan keselamatan laman web dan untuk memastikan laman web kami boleh diakses oleh semua pelawat, semua trafik rangkaian dipantau untuk mengenal pasti percubaan yang tidak dibenarkan untuk memuat naik atau menukar maklumat, menyebabkan kerosakan atau melakukan aktiviti jenayah. Untuk melindungi sistem daripada penggunaan tanpa kebenaran dan memastikan operasi normal sistem, individu yang melawati tapak web kami akan dipantau. Percubaan yang tidak dibenarkan untuk memuat naik atau menukar maklumat, atau sebaliknya menyebabkan kerosakan pada perkhidmatan ini, adalah dilarang sama sekali dan boleh dihukum mengikut undang-undang yang dikenakan.

Selain itu, jika insiden data berlaku dan kami mendapati bahawa maklumat peribadi anda mungkin berisiko, kami akan mengambil langkah yang munasabah untuk memberitahu anda dan pihak berkuasa yang berkenaan (jika perlu, tertakluk kepada undang-undang yang berkenaan).

Kami mengguna pakai langkah keselamatan teknikal, fizikal dan pentadbiran yang direka bentuk untuk melindungi keselamatan maklumat peribadi anda untuk mengelakkan kehilangan, penyalahgunaan, akses tanpa kebenaran atau tidak sengaja, pendedahan, penyalinan, penggunaan atau pengubahan. Beberapa langkah perlindungan yang kami gunakan termasuk tembok api, penyulitan data, kawalan capaian fizikal ke pusat data kami, kawalan kebenaran capaian maklumat dan langkah lain yang mematuhi piawaian industri. Walau bagaimanapun, tiada kaedah penghantaran melalui Internet atau kaedah storan elektronik adalah selamat sepenuhnya. Oleh itu, kami tidak dapat menjamin keselamatan mutlaknya.

Adakah Maklumat Peribadi Saya Selamat

Kami mengambil langkah yang munasabah secara komersial untuk memastikan bahawa maklumat peribadi anda tidak akan hilang, akses tanpa kebenaran, pengubahsuaian atau pendedahan. Langkah-langkah yang kami ambil untuk melindungi maklumat anda termasuk:

Keselamatan Tempat

Hadkan akses fail kepada maklumat peribadi;

Gunakan perlindungan teknikal seperti perisian keselamatan dan tembok api untuk menghalang penggodam daripada menceroboh atau capaian komputer tanpa kebenaran;

Kata laluan dalaman dan dasar keselamatan;

Hadkan akses fail kepada maklumat peribadi.

Malangnya, penghantaran maklumat mahupun penyimpanan maklumat melalui Internet tidak sepenuhnya selamat. Walaupun kami mengambil langkah yang munasabah secara komersil untuk melindungi maklumat peribadi anda, kami tidak dapat menjamin keselamatan data yang dihantar ke tapak web kami atau aplikasi kami yang disimpan.

Kemas Kini Pemberitahuan

Kami mungkin memilih untuk mengemas kini dasar privasi ini dari semasa ke semasa. Dasar privasi yang diterbitkan pada bila-bila masa atau dari semasa ke semasa melalui laman web ini akan dianggap sebagai dasar privasi yang berkuat kuasa pada masa itu. Anda bersetuju bahawa kami boleh memberitahu anda tentang perubahan besar dalam cara kami mengendalikan maklumat peribadi dengan menyiarkan notis di tapak web. Anda harus sentiasa menyemak tapak untuk kemas kini. Di samping itu, untuk kemudahan anda, kami menyediakan bahagian penting dasar privasi untuk menyediakan ringkasan perkara utama dasar privasi lengkap kami. Jika perkara utama dasar privasi bercanggah dengan dasar privasi lengkap, dasar privasi lengkap akan diguna pakai.

Perubahan kepada dasar ini. Kami mungkin mengemas kini dasar privasi ini untuk mencerminkan perubahan dalam amalan maklumat kami. Jika kami membuat sebarang perubahan besar, kami akan menyiarkan notis dan dasar privasi yang dikemas kini pada halaman ini sebelum perubahan itu berkuat kuasa. Kami menggalakkan anda menyemak halaman ini dengan kerap untuk mendapatkan maklumat terkini tentang amalan privasi kami.

Sejarah Semakan Dasar Privasi

Kemas kini terakhir pada 20 Ogos 2021