POLITYKA PRYWATNOśCI

Witamy na naszej stronie internetowej! Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Twoich danych i ochrony Twojej prywatności. Następnie chcemy opisać czas, cel i podstawę prawną przetwarzania przez nas danych. W ten sposób chcielibyśmy wyjaśnić Ci, jak działają nasze usługi i jak zapewnić ochronę Twoich danych osobowych. Podejmujemy wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia, że ​​wszelkie dane osobowe, które nam przekazujesz, są przetwarzane zgodnie z przepisami o ochronie danych i niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności.

Adres IP i Dane Strumienia Kliknięć

Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową lub korzystasz z naszej aplikacji, możemy automatycznie zbierać następujące informacje:

Informacje techniczne, w tym adres protokołu internetowego (IP) używany do łączenia komputera z Internetem, dane logowania, typ i wersja przeglądarki, ustawienia strefy czasowej, typ i wersja wtyczki przeglądarki, system operacyjny i platforma;

Informacje o Twojej wizycie, w tym pełny strumień kliknięć Uniform Resource Locator (URL) (w tym data i godzina) do iz naszej strony internetowej; produkty, które oglądałeś lub wyszukiwałeś; czas odpowiedzi strony, błędy pobierania, czas potrzebny na odwiedzenie określonej strony, informacje interaktywne dotyczące strony (takie jak przewijanie, klikanie i najeżdżanie myszą), metoda używana do opuszczania strony oraz dowolny numer telefonu używany do dzwonienia do naszego klienta numer serwisowy;

Dowiedz się, w jaki sposób korzystasz z naszych aplikacji, korzystając z narzędzi analitycznych innych firm do śledzenia danych o awariach, błędach, ogólnej interakcji użytkownika z interfejsem użytkownika (UI) oraz typach funkcji, z których możesz korzystać.

Za każdym razem, gdy odwiedzasz nasz serwis, automatycznie zbieramy dane i informacje z systemu Twojego urządzenia i zapisujemy je w tzw. plikach logów serwera. Dane te zawierają informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby (tutaj: odwiedzający stronę). Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, odpowiednie przeglądarki automatycznie przesyłają dane.

Celem przetwarzania jest uzyskanie dostępu do naszej strony internetowej z Twojego urządzenia i poprawne wyświetlenie naszej strony internetowej na Twoim urządzeniu lub przeglądarce. Ponadto nasze dane są wykorzystywane do optymalizacji naszej strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszego systemu. Dane te nie będą oceniane w celach marketingowych.

My lub nasi zewnętrzni usługodawcy/reklamodawcy możemy również używać „sygnalizatorów sieci Web”, „znaczników pikselowych” lub innych technologii śledzenia. Technologie te to zwykle małe fragmenty kodu umieszczane na stronie internetowej w celu monitorowania zachowania i zbierania odpowiednich informacji. Zachowanie online naszych gości.

Te cyfrowe znaczniki i inne technologie mogą być używane do śledzenia czasu, witryn i urządzeń. Na przykład technologie te mogą być wykorzystywane do analizowania wzorców ruchu w Internecie, zwiększania komfortu korzystania z naszych produktów, przechowywania informacji podczas sesji, personalizowania naszej witryny internetowej w oparciu o Twoje preferencje i wybory oraz kierowania reklam lub treści do Ciebie (opisane poniżej) oraz zbierać informacje o Tobie i Twoim korzystaniu z naszej strony internetowej lub aplikacji w innych celach marketingowych i handlowych.

My lub strona trzecia możemy zbierać dane o Twoich działaniach online, aby dostarczać reklamy dostosowane do Twoich osobistych zainteresowań. Możemy współpracować ze stronami trzecimi, takimi jak reklamodawcy online i platformy wymiany reklam, w celu umieszczania reklam w Internecie i możemy korzystać z zewnętrznych dostawców usług analitycznych w celu oceny i dostarczenia nam i/lub stronom trzecim w zakresie wykorzystania tych reklam na stronach internetowych stron trzecich Informacje, a także przeglądanie reklam i naszych treści.

Firmy z Branży Aplikacji Mobilnych

Jeśli odwiedzasz tę witrynę za pośrednictwem urządzenia mobilnego lub aplikacji, możemy również udostępniać Twoje dane operatorom, systemom operacyjnym i platformom.

Zatrzymywanie Danych

Jako użytkownik, tak długo, jak Twoje konto jest aktywne lub wymagane do świadczenia usług zgodnie z obowiązującym prawem, zachowamy Twoje dane. Gdy uznamy, że nie jest to już konieczne do takich celów, możemy podjąć decyzję o usunięciu lub zmodyfikowaniu informacji w naszym systemie bez wcześniejszego powiadomienia. Wszelkie dane dotyczące komunikacji, w tym zawarte w nich dane osobowe, będą przechowywane po czasie wymaganym do udzielenia Ci zapytań lub wymogów prawnych.

W zależności od Twojej lokalizacji i z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów, możesz mieć dodatkowe prawa do swoich danych osobowych, w tym:

„Prawo do bycia zapomnianym”, prawo do żądania od nas usunięcia Twoich danych osobowych w określonych okolicznościach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa;

„Przenoszenie danych”, prawo do żądania od nas przesłania Twoich danych osobowych do innej firmy, jeśli jest to technicznie wykonalne;

W niektórych przypadkach jesteśmy zobowiązani do ograniczenia prawa do przetwarzania Twoich danych osobowych; na przykład, jeśli kwestionujesz dokładność swoich danych osobowych, gdy weryfikujemy dokładność;

Prawo do niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, które wpływają na prawa.

Witryna Innej Firmy

Witryna SizePDF może zawierać łącza do innych witryn internetowych osób trzecich. Dostawcy mogą dostarczać produkty i usługi, które udostępniają informacje stronom internetowym stron trzecich, dzięki czemu można wyszukiwać oferty pracy. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko sizepdf.com i nie ma zastosowania do innych stron internetowych, do których można uzyskać dostęp z SizePDF lub których używasz, aby uzyskać dostęp do SizePDF. Polityka prywatności każdej strony internetowej może istotnie różnić się od niniejszej polityki prywatności. Jesteś odpowiedzialny za zapoznanie się z polityką prywatności witryn innych niż sizepdf, aby potwierdzić, że rozumiesz i zgadzasz się z tymi zasadami.

Bezpieczeństwo i Wykrywanie

Przestrzegamy ogólnie przyjętych standardów w celu ochrony przekazanych nam danych osobowych, zarówno podczas przesyłania, jak i po otrzymaniu. Ze względu na bezpieczeństwo witryny oraz w celu zapewnienia, że ​​nasza witryna jest dostępna dla wszystkich odwiedzających, cały ruch sieciowy jest monitorowany w celu zidentyfikowania nieautoryzowanych prób przesyłania lub zmiany informacji, powodowania szkód lub popełniania działań przestępczych. Aby chronić system przed nieautoryzowanym użyciem i zapewnić prawidłowe działanie systemu, osoby odwiedzające naszą stronę internetową będą monitorowane. Nieautoryzowane próby przesyłania lub zmiany informacji lub w inny sposób powodowanie szkód w tej usłudze są surowo zabronione i mogą być karane zgodnie z obowiązującym prawem.

Ponadto, jeśli dojdzie do incydentu dotyczącego danych i stwierdzimy, że Twoje dane osobowe mogą być zagrożone, podejmiemy uzasadnione środki, aby powiadomić Cię i odpowiednie organy (w razie potrzeby, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów).

Stosujemy techniczne, fizyczne i administracyjne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę bezpieczeństwa Twoich danych osobowych, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu użyciu, nieautoryzowanemu lub przypadkowemu dostępowi, ujawnieniu, kopiowaniu, wykorzystaniu lub zmianie. Niektóre ze stosowanych przez nas środków ochrony obejmują zapory ogniowe, szyfrowanie danych, fizyczną kontrolę dostępu do naszych centrów danych, kontrolę autoryzacji dostępu do informacji oraz inne środki zgodne ze standardami branżowymi. Jednak żadna metoda transmisji przez Internet ani metoda elektronicznego przechowywania nie jest całkowicie bezpieczna. Dlatego nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa.

Czy Moje Dane Osobowe Są Bezpieczne

Podejmujemy uzasadnione pod względem handlowym kroki, aby zapewnić, że Twoje dane osobowe nie zostaną utracone, nieuprawniony dostęp, modyfikacja lub ujawnienie. Kroki, które podejmujemy, aby chronić Twoje dane, obejmują:

Miejsce Bezpieczeństwa

Ogranicz dostęp do plików do danych osobowych;
Wdrażania zabezpieczeń technicznych, takich jak oprogramowanie zabezpieczające i zapory sieciowe, aby uniemożliwić hakerom wtargnięcie lub nieautoryzowany dostęp do komputera;
Hasło wewnętrzne i polityka bezpieczeństwa;
Ogranicz dostęp do plików do informacji osobistych.
Niestety ani przesyłanie informacji, ani przechowywanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne. Chociaż podejmujemy uzasadnione handlowo środki w celu ochrony danych osobowych, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych do naszej witryny internetowej lub naszych przechowywanych aplikacji.

Powiadomienie o Aktualizacji

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą politykę prywatności. Politykę prywatności publikowaną w dowolnym czasie lub każdorazowo za pośrednictwem tej strony internetowej uważa się za politykę prywatności obowiązującą w tym czasie. Zgadzasz się, że możemy powiadamiać Cię o poważnych zmianach w sposobie, w jaki postępujemy z danymi osobowymi, publikując powiadomienie na stronie internetowej. Zawsze należy sprawdzać witrynę pod kątem aktualizacji. Ponadto, dla Twojej wygody, udostępniamy kluczowe części polityki prywatności, aby przedstawić podsumowanie kluczowych punktów naszej pełnej polityki prywatności. Jeżeli główne punkty polityki prywatności są sprzeczne z całą polityką prywatności, nadrzędna jest pełna polityka prywatności.

Zmiany w tej polityce. Możemy aktualizować niniejszą politykę prywatności, aby odzwierciedlić zmiany w naszych praktykach informacyjnych. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek poważne zmiany, opublikujemy powiadomienie i zaktualizowaną politykę prywatności na tej stronie, zanim zmiany zaczną obowiązywać. Zachęcamy do regularnego odwiedzania tej strony, aby uzyskać najnowsze informacje o naszych praktykach dotyczących prywatności.

Historia Zmian w Polityce Prywatności

Ostatnia aktualizacja 20 sierpnia 2021 r.