GEBRUIKSVOORWAARDEN

Lees en bekijk de volgende servicevoorwaarden, aangezien deze de algemene voorwaarden omvatten die van toepassing zijn op uw gebruik van deze website.

1. Gebruiksvoorwaarden en Acceptatie

In deze gebruiksvoorwaarden wordt uitgelegd hoe u deze website en alle gerelateerde pagina's kunt gebruiken. Voordat u deze website gebruikt, dient u deze gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen. Door deze website te bezoeken of te gebruiken of door op een andere manier uw toestemming te geven, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze documenten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden of deze niet accepteert, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van deze website.

2. Wijziging Van de Gebruiksvoorwaarden

sizepdf.com behoudt zich het recht voor om de gebruiksvoorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken.

3. Gebruik van Website-informatie

U kunt de bestanden en afbeeldingen in deze bestanden downloaden, bekijken, kopiëren en afdrukken van deze website, met inachtneming van de volgende voorschriften:

(a) Bestanden mogen alleen worden gebruikt voor persoonlijke, informatieve en niet-commerciële doeleinden;

(b) Wijzig of verander het document op geen enkele manier. Tenzij uw gebruik "redelijk gebruik" is zoals bepaald door de auteursrechtwet, mag u geen informatie op deze website gebruiken, downloaden, uploaden, kopiëren, afdrukken, weergeven, uitvoeren, kopiëren, publiceren, in licentie geven, publiceren, verzenden of verspreiden manieren Of sommige zijn niet uitdrukkelijk geautoriseerd door sizepdf.com.

4. Gebruiksbeperkingen

Als voorwaarde voor uw gebruik van deze website en alle diensten, gaat u akkoord met:

(a) Gebruik deze website niet voor illegale doeleinden die zijn bepaald door de toepasselijke wetgeving, of voor doeleinden die zijn verboden door TOU en de voorwaarden van de licentieovereenkomst;

(b) Geen andere entiteiten en rechtspersonen belasteren of vernederen, of obscene, denigrerende of beledigende opmerkingen plaatsen, of deze website en/of dienst of de inhoud ervan op andere manieren gebruiken, waardoor sizepdf.com of enige derde partij berucht zijn of ervoor zorgen dat sizepdf.com aansprakelijk is jegens een derde partij;

(c) Tenzij sizepdf.com is toegestaan ​​in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden en de licentieovereenkomst of uitdrukkelijk is bepaald door toepasselijke wetgeving, is het niet toegestaan ​​om afgeleide werken van deze website en/of service of de inhoud ervan te maken of deze website en/of service of in hoe dan ook Het is inhoud

(d) Deze website en/of service niet gebruiken om virussen of malware of andere soortgelijke schadelijke softwarecodes, informatie of software te verspreiden die virussen, Trojaanse paarden, wormen of andere schadelijke componenten bevat;

(e) Tenzij we schriftelijk anders overeenkomen, vertegenwoordigt of impliceert dit niet dat sizepdf.com een ​​ander bedrijf, product of dienst onderschrijft;

(f) U bent als enige verantwoordelijk voor alle kosten en uitgaven die kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website en/of diensten en u bent als enige verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw wachtwoord en andere accountgegevens.

(g) Plaats, publiceer, verzend, kopieer, distribueer of gebruik op geen enkele manier informatie, software of ander materiaal dat via deze website is verkregen voor commerciële doeleinden (behalve wanneer dit uitdrukkelijk is toegestaan ​​door de aanbieder van dergelijke informatie, software of andere materialen));

(h) Upload, publiceer, publiceer, verzend, kopieer of distribueer op geen enkele manier informatie, software of ander materiaal dat wordt beschermd door auteursrecht of andere eigendomsrechten die via deze website zijn verkregen, of afgeleide werken die ermee verband houden, zonder toestemming van de eigenaar of rechthebbende;

(i) Upload, publiceer, publiceer, kopieer, verzend of distribueer op geen enkele manier een onderdeel van de website zelf of afgeleide werken die ermee verband houden. De website geniet auteursrecht als collectief werk.

Als u zich niet houdt aan enig deel van de gebruiksvoorwaarden of enige toepasselijke wetgeving, behoudt sizepdf.com zich het recht voor om uw toegang tot deze website en/of service te blokkeren of op te schorten.

5. Verantwoordelijkheid Voor de Inhoud van Het Bestand

sizepdf.com analyseert en verwerkt de inhoud van bestanden niet, dus het is niet verantwoordelijk voor misbruik van zijn tools of inbreuk op het auteursrecht die derden kunnen treffen. De gebruiker zal, vóór sizepdf.com, eventuele boetes, sancties opleggen en/of aansprakelijk zijn voor boetes.

6. Verboden te Gebruiken

Als voorwaarde voor uw gebruik van deze website en/of service, mag u niets gebruiken dat een sizepdf.com-server of netwerk aangesloten op een sizepdf.com-server kan beschadigen, uitschakelen, overbelasten of beschadigen, of het gebruik en genot van deze website en diensten.

U mag niet proberen toegang te krijgen tot deze website en/of diensten, andere accounts, computersystemen of verbinding te maken met een sizepdf.com-server of netwerkactiva en/of diensten zonder toestemming door middel van hacking, wachtwoordmining of andere middelen. het verkrijgen of proberen te verkrijgen van materiaal of informatie op welke manier dan ook die niet opzettelijk is verstrekt aan legitieme gebruikers via deze website en/of service.

7. Verantwoordelijkheid

(a) De provider aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de ononderbroken beschikbaarheid van de server en systeemgerelateerde verliezen, onderbrekingen en interferentie van technische apparatuur buiten het bereik van de provider. In het bijzonder aanvaardt de leverancier geen enkele verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de server die door de leverancier wordt geëxploiteerd als gevolg van overmacht of gebeurtenissen waarvoor de leverancier niet verantwoordelijk is. Deze omvatten stakingen, werkonderbrekingen, juridische interne arbeidsgeschillen binnen het bedrijf en officiële bevelen. Dit omvat ook alle of gedeeltelijke storingen van de communicatie- en netwerkstructuur van andere providers en operators, evenals de communicatie- en netwerkstructuur die nodig is voor de gateway.

(b) Voor de aansprakelijkheid voor contractbreuk voor lichte nalatigheid, is de aansprakelijkheid, afhankelijk van het type product, beperkt tot voorspelbare, contractueel en onmiddellijke gemiddelde schade. Dit geldt ook voor de lichte nalatigheid van de wettelijke vertegenwoordiger van de leverancier of assistent of het plichtsverzuim van de agent. De leverancier is niet verantwoordelijk voor kleine nalatigheidsschendingen van niet-essentiële contractuele verplichtingen. De aanbieder is echter verantwoordelijk voor de rechtspositie die in strijd is met de contractuele basisverplichtingen van de klant. De juridische status van contractuele basisverplichtingen is de juridische status die het contract aan de klant moet verlenen op basis van het voorwerp en het doel van het contract. De leverancier is voorts verantwoordelijk voor schendingen van verantwoordelijkheden. De vervulling van deze verantwoordelijkheden maakt de correcte uitvoering van het contract mogelijk en de klant moet vertrouwen op de realisatie ervan. De bovenstaande beperking van aansprakelijkheid houdt geen garanties van klanten en/of vorderingen op het gebied van productaansprakelijkheid in. Als er sprake is van frauduleuze opzet, een schending van fundamentele contractuele verplichtingen of als de aanbieder wordt beschuldigd van het veroorzaken van persoonlijk letsel, gezondheidsschade of overlijden aan de klant, is de aansprakelijkheidsbeperking niet van toepassing.

(c) De leverancier is niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens en/of programma's, zolang dergelijke schade wordt veroorzaakt door het verzuim van de klant om een ​​back-up van de gegevens te maken en om redelijke inspanningen te leveren om de verloren gegevens te herstellen.

(d) De aanbieder is alleen verantwoordelijk voor de inhoud op zijn webpagina sizepdf.com. Zolang andere webpagina's toegankelijk zijn via links, is de leverancier niet verantwoordelijk voor externe inhoud. De provider accepteert geen externe inhoud.

Als de aanbieder op een externe webpagina op de hoogte wordt gesteld van illegale inhoud, verwijdert de aanbieder de link, voor zover dit technisch haalbaar en redelijk voor hem is.

8.Gebruiksvoorwaarden Revisiegeschiedenis

Laatst bijgewerkt op 20 augustus 2021