เงื่อนไขการใช้งาน

โปรดอ่านและทบทวนข้อกำหนดในการให้บริการต่อไปนี้ เนื่องจากข้อกำหนดดังกล่าวครอบคลุมข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้กับการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ

1. เงื่อนไขการใช้งานและการยอมรับ

เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้อธิบายวิธีที่คุณสามารถใช้เว็บไซต์นี้และหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ก่อนใช้เว็บไซต์นี้ คุณควรอ่านข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้อย่างละเอียด โดยการเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์นี้หรือแสดงความยินยอมของคุณในวิธีอื่นใด คุณตกลงที่จะผูกพันตามเอกสารเหล่านี้ หากคุณไม่ตกลงหรือยอมรับข้อกำหนดใด ๆ เหล่านี้ คุณควรหยุดใช้เว็บไซต์นี้ทันที

2. การแก้ไขข้อกำหนดการใช้งาน

sizepdf.com ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงข้อกำหนดการใช้งานได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

3. การใช้ข้อมูลเว็บไซต์

คุณสามารถดาวน์โหลด ดู คัดลอก และพิมพ์ไฟล์และกราฟิกที่มีอยู่ในไฟล์เหล่านี้ได้จากเว็บไซต์นี้ โดยอยู่ภายใต้ข้อบังคับดังต่อไปนี้:

(a) ไฟล์สามารถใช้ได้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล ข้อมูล และไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น

(b) ห้ามแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเอกสารในทางใดทางหนึ่ง เว้นแต่การใช้งานของคุณถือเป็น "การใช้งานโดยชอบ" ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายลิขสิทธิ์ คุณไม่สามารถใช้ ดาวน์โหลด อัปโหลด คัดลอก พิมพ์ แสดง ดำเนินการ คัดลอก เผยแพร่ อนุญาต เผยแพร่ ส่งหรือแจกจ่ายข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์นี้ในที่อื่น หรือบางส่วนไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจาก sizepdf.com

4. ข้อจำกัดในการใช้งาน

ตามเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์และบริการใดๆ ของคุณ คุณตกลงที่จะ:

(a) ห้ามใช้เว็บไซต์นี้เพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมายซึ่งกำหนดโดยกฎหมายที่บังคับใช้ หรือวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ TOU ต้องห้ามและข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงใบอนุญาต

(b) ห้ามใส่ร้ายหรือดูหมิ่นหน่วยงานอื่น ๆ และนิติบุคคล หรือโพสต์ความคิดเห็นที่ลามกอนาจาร เสื่อมเสียหรือล่วงละเมิด หรือใช้เว็บไซต์นี้และ/หรือบริการหรือเนื้อหาในรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งจะทำให้ sizepdf.com หรือบุคคลที่สามเป็น ฉาวโฉ่หรือทำให้ sizepdf.com ต้องรับผิดต่อบุคคลที่สาม;

(c) เว้นแต่ sizepdf.com จะได้รับอนุญาตตาม TOU และข้อตกลงใบอนุญาตหรือกำหนดไว้โดยชัดแจ้งโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ไม่อนุญาตให้สร้างงานลอกเลียนแบบจากเว็บไซต์และ/หรือบริการหรือเนื้อหาหรือใช้เว็บไซต์และ/หรือบริการหรือใน แบบไหนก็อิ่ม

(d) ห้ามใช้เว็บไซต์และ/หรือบริการนี้เพื่อแจกจ่ายไวรัสหรือมัลแวร์หรือรหัสซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายอื่น ๆ ข้อมูลหรือซอฟต์แวร์ที่มีไวรัส ม้าโทรจัน เวิร์มหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่น ๆ

(จ) เว้นแต่เราจะตกลงเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่ได้เป็นตัวแทนหรือบอกเป็นนัยว่า sizepdf.com รับรองธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการอื่นใด

(f) คุณเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์และ/หรือบริการนี้แต่เพียงผู้เดียว และต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการเก็บรักษารหัสผ่านและรายละเอียดบัญชีอื่นๆ ของคุณเป็นความลับ

(g) ห้ามโพสต์ เผยแพร่ ส่ง คัดลอก แจกจ่ายหรือใช้ข้อมูล ซอฟต์แวร์ หรือวัสดุอื่นใดที่ได้รับผ่านเว็บไซต์นี้ในทางใดทางหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า (ยกเว้นเมื่อได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากผู้ให้บริการข้อมูล ซอฟต์แวร์ หรืออื่นๆ วัสดุ) );

(h) ห้ามอัปโหลด เผยแพร่ เผยแพร่ ส่งต่อ คัดลอกหรือแจกจ่ายข้อมูล ซอฟต์แวร์ หรือวัสดุอื่นใดที่ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์หรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ ที่ได้รับผ่านเว็บไซต์นี้ หรืองานลอกเลียนแบบที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือ ผู้ถือสิทธิ์;

(i) ห้ามอัปโหลด เผยแพร่ เผยแพร่ คัดลอก ส่งหรือแจกจ่ายส่วนประกอบใด ๆ ของเว็บไซต์เองหรืองานลอกเลียนแบบที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ไม่ว่าในทางใด เว็บไซต์สนุกกับลิขสิทธิ์เป็นงานส่วนรวม

หากคุณไม่ปฏิบัติตามส่วนใดส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการใช้งานหรือกฎหมายที่บังคับใช้ sizepdf.com ขอสงวนสิทธิ์ในการบล็อกหรือระงับการเข้าถึงเว็บไซต์และ/หรือบริการนี้ของคุณ

5. ความรับผิดชอบต่อเนื้อหาของไฟล์

sizepdf.com ไม่ได้วิเคราะห์และประมวลผลเนื้อหาของไฟล์ ดังนั้นจึงไม่รับผิดชอบต่อการใช้เครื่องมือในทางที่ผิดหรือการละเมิดลิขสิทธิ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อบุคคลที่สาม ก่อน sizepdf.com ผู้ใช้จะกำหนดบทลงโทษ บทลงโทษ และ/หรือต้องรับผิดในค่าปรับ

6. ห้ามใช้

ตามเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์และ/หรือบริการนี้ของคุณ คุณต้องไม่ใช้สิ่งใดที่อาจสร้างความเสียหาย ปิดการใช้งาน สร้างภาระหนัก หรือสร้างความเสียหายให้กับเซิร์ฟเวอร์ sizepdf.com หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ sizepdf.com ใดๆ หรือรบกวนการใช้งานของบุคคลอื่นและ ความเพลิดเพลินของเว็บไซต์และบริการนี้

คุณต้องไม่พยายามเข้าถึงเว็บไซต์นี้และ/หรือบริการใด ๆ บัญชีอื่น ๆ ระบบคอมพิวเตอร์หรือเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ sizepdf.com ใด ๆ หรือสินทรัพย์เครือข่ายและ / หรือบริการใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตผ่านการแฮ็ค การขุดรหัสผ่านหรือวิธีการอื่นใด คุณต้องไม่ รับหรือพยายามรับวัสดุหรือข้อมูลใด ๆ ผ่านวิธีการใด ๆ ที่ไม่ได้จัดทำโดยเจตนาแก่ผู้ใช้ที่ถูกกฎหมายผ่านเว็บไซต์และ / หรือบริการนี้

7. ความรับผิดชอบ

(a) ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความพร้อมใช้งานของเซิร์ฟเวอร์อย่างต่อเนื่องและความสูญเสียที่เกี่ยวข้องกับระบบ การหยุดชะงัก และการรบกวนของอุปกรณ์ทางเทคนิคที่อยู่นอกขอบเขตของผู้ให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ซัพพลายเออร์ไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพของเซิร์ฟเวอร์ที่ดำเนินการโดยซัพพลายเออร์เนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือเหตุการณ์ที่ซัพพลายเออร์ไม่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงการนัดหยุดงาน การหยุดงาน ข้อพิพาทแรงงานภายในบริษัทตามกฎหมาย และคำสั่งอย่างเป็นทางการ ซึ่งรวมถึงความล้มเหลวทั้งหมดหรือบางส่วนของโครงสร้างการสื่อสารและเครือข่ายของผู้ให้บริการและผู้ให้บริการรายอื่น ตลอดจนโครงสร้างการสื่อสารและเครือข่ายที่จำเป็นสำหรับเกตเวย์

(b) สำหรับความรับผิดสำหรับการผิดสัญญาสำหรับความประมาทเลินเล่อเล็กน้อย ตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ความรับผิดจะจำกัดอยู่ที่ความเสียหายโดยเฉลี่ยที่คาดการณ์ได้ ตามสัญญา และในทันที นอกจากนี้ยังใช้กับความประมาทเลินเล่อเล็กน้อยของตัวแทนทางกฎหมายของซัพพลายเออร์หรือผู้ช่วยหรือการฝ่าฝืนหน้าที่ของตัวแทน ซัพพลายเออร์จะไม่รับผิดชอบต่อการละเมิดความประมาทเลินเล่อเล็กน้อยของภาระผูกพันตามสัญญาที่ไม่จำเป็น อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการมีหน้าที่รับผิดชอบต่อตำแหน่งทางกฎหมายที่ละเมิดภาระผูกพันตามสัญญาขั้นพื้นฐานของลูกค้า สถานะทางกฎหมายของภาระผูกพันตามสัญญาขั้นพื้นฐานคือสถานะทางกฎหมายที่สัญญาต้องมอบให้กับลูกค้าตามวัตถุประสงค์และวัตถุประสงค์ของสัญญา ซัพพลายเออร์มีหน้าที่รับผิดชอบเพิ่มเติมสำหรับการละเมิดความรับผิดชอบ การปฏิบัติตามความรับผิดชอบเหล่านี้ทำให้สามารถบรรลุข้อตกลงได้ถูกต้อง และลูกค้าควรไว้วางใจในการดำเนินการตามสัญญา ข้อจำกัดความรับผิดข้างต้นไม่เกี่ยวข้องกับการรับประกันของลูกค้าและ/หรือการเรียกร้องความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ หากมีเจตนาฉ้อโกง การละเมิดข้อผูกพันตามสัญญาขั้นพื้นฐาน หรือผู้ให้บริการถูกกล่าวหาว่าก่อให้เกิดการบาดเจ็บส่วนบุคคล ความเสียหายต่อสุขภาพ หรือการเสียชีวิตต่อลูกค้า ข้อจำกัดความรับผิดจะไม่มีผลบังคับใช้

(c) ซัพพลายเออร์จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลและ/หรือโปรแกรม ตราบใดที่ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากความล้มเหลวของลูกค้าในการสำรองข้อมูลและรับรองความพยายามที่เหมาะสมในการกู้คืนข้อมูลที่สูญหาย

(d) ผู้ให้บริการมีหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะเนื้อหาบนหน้าเว็บของ sizepdf.com ตราบใดที่สามารถเข้าถึงหน้าเว็บอื่นๆ ได้ผ่านลิงก์ ซัพพลายเออร์จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาภายนอก ผู้ให้บริการไม่ยอมรับเนื้อหาภายนอก

หากผู้ให้บริการได้รับแจ้งเกี่ยวกับเนื้อหาที่ผิดกฎหมายบนหน้าเว็บภายนอก ผู้ให้บริการจะลบลิงก์นั้นออก โดยมีเงื่อนไขว่าสิ่งนี้เป็นไปได้ในทางเทคนิคและสมเหตุสมผลสำหรับเขา

8.เงื่อนไขการใช้งาน ประวัติการแก้ไข

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 20 สิงหาคม 2021