KULLANıM KOşULLARı

chatgpt login

Bu web sitesini kullanımınız için geçerli olan hüküm ve koşulları kapsadıkları için lütfen aşağıdaki hizmet şartlarını okuyun ve inceleyin.

1. Kullanım ve Kabul Koşulları

Bu kullanım koşulları, bu web sitesini ve ilgili tüm sayfaları nasıl kullanabileceğinizi açıklar. Bu web sitesini kullanmadan önce, bu kullanım koşullarını dikkatlice okumalısınız. Bu web sitesine erişerek veya bu web sitesini kullanarak veya başka bir şekilde rızanızı ifade ederek, bu belgelere bağlı kalmayı kabul etmektesiniz. Bu şartlardan herhangi birini kabul etmiyorsanız veya kabul etmiyorsanız, bu web sitesini kullanmayı derhal bırakmalısınız.

2. Kullanım Koşullarının Değiştirilmesi

sizepdf.com, kullanım şartlarını herhangi bir zamanda haber vermeksizin güncelleme hakkını saklı tutar.

3. Web Sitesi Bilgilerinin Kullanımı

Bu dosyalarda yer alan dosya ve grafikleri aşağıdaki düzenlemelere tabi olarak bu web sitesinden indirebilir, görüntüleyebilir, kopyalayabilir ve yazdırabilirsiniz:

(a) Dosyalar yalnızca kişisel, bilgilendirme amaçlı ve ticari olmayan amaçlarla kullanılabilir;

(b) Belgeyi hiçbir şekilde değiştirmeyin veya değiştirmeyin. Telif hakkı yasasının öngördüğü şekilde kullanımınız “adil kullanım” teşkil etmedikçe, bu web sitesindeki herhangi bir bilgiyi başka yerlerde kullanamaz, indiremez, yükleyemez, kopyalayamaz, yazdıramaz, görüntüleyemez, yürütemez, kopyalayamaz, yayınlayamaz, lisanslayamaz, yayınlayamaz, iletemez veya dağıtamazsınız. yollar Veya bazıları sizepdf.com tarafından açıkça yetkilendirilmemiştir.

4. Kullanım Kısıtlamaları

Bu web sitesini ve herhangi bir hizmeti kullanmanızın bir koşulu olarak, şunları kabul etmektesiniz:

(a) Bu web sitesini yürürlükteki yasalarca öngörülen yasa dışı amaçlarla veya Kullanım Koşulları ve lisans sözleşmesinin hüküm ve koşulları tarafından yasaklanan amaçlar için kullanmayın;

(b) Başka hiçbir kuruma ve tüzel kişiye iftira atmayın veya onları küçük düşürmeyin veya müstehcen, aşağılayıcı veya saldırgan yorumlar yayınlamayın veya bu web sitesini ve/veya hizmeti veya içeriğini başka şekillerde kullanmayın, bu suretle sizepdf.com veya herhangi bir üçüncü şahıs, kötü şöhretli veya sizepdf.com'un herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmasına neden olan;

(c) Sizepdf.com'un TOU ve lisans sözleşmesi uyarınca izin verilmediği veya yürürlükteki yasalarca açıkça öngörülmediği sürece, bu web sitesi ve/veya hizmet veya içeriğinden türev çalışmalar oluşturmasına veya bu web sitesini ve/veya hizmeti kullanmasına veya herhangi bir şekilde içerik

(d) Bu web sitesini ve/veya hizmeti virüsleri veya kötü amaçlı yazılımları veya diğer benzer zararlı yazılım kodlarını, bilgileri veya virüsler, Truva atları, solucanlar veya diğer zararlı bileşenler içeren yazılımları dağıtmak için kullanmayın;

(e) Aksi yazılı olarak kabul edilmedikçe, sizepdf.com'un başka herhangi bir işletmeyi, ürünü veya hizmeti desteklediğini temsil etmez veya ima etmez;

(f) Bu web sitesinin ve/veya hizmetlerin kullanımından doğabilecek tüm masraf ve harcamalardan yalnızca siz sorumlusunuz ve şifrenizi ve diğer hesap bilgilerinizi gizli tutmaktan yalnızca siz sorumlu olacaksınız.

(g) Bu web sitesi aracılığıyla elde edilen herhangi bir bilgiyi, yazılımı veya diğer materyalleri ticari amaçlarla (bu tür bilgi, yazılım veya diğer sağlayıcıların açıkça izin verdiği durumlar dışında) yayınlamayın, yayınlamayın, iletmeyin, kopyalamayın, dağıtmayın veya herhangi bir şekilde kullanmayın. malzemeler) );

(h) Telif hakkı izni olmadan bu web sitesi aracılığıyla elde edilen telif hakkı veya diğer mülkiyet haklarıyla korunan bilgi, yazılım veya diğer materyalleri veya bununla ilgili türev çalışmaları herhangi bir şekilde yüklemeyin, yayınlamayın, yayınlamayın, iletmeyin, kopyalamayın veya dağıtmayın. Sağ tutucu;

(i) Web sitesinin kendisinin herhangi bir bileşenini veya bununla ilgili türev çalışmaları hiçbir şekilde yüklemeyin, yayınlamayın, yayınlamayın, kopyalamayın, iletmeyin veya dağıtmayın. Web sitesi, kolektif bir çalışma olarak telif hakkına sahiptir.

Kullanım koşullarının herhangi bir bölümüne veya yürürlükteki yasalara uymazsanız, sizepdf.com bu web sitesine ve/veya hizmete erişiminizi engelleme veya askıya alma hakkını saklı tutar.

5. Dosya Içeriğinin Sorumluluğu

sizepdf.com dosyaların içeriğini analiz etmez ve işlemez, bu nedenle araçlarının kötüye kullanılmasından veya üçüncü şahısları etkileyebilecek telif hakkı ihlallerinden sorumlu değildir. Kullanıcı sizepdf.com'dan önce herhangi bir ceza, yaptırım uygulayacak ve/veya para cezalarından sorumlu olacaktır.

6. Kullanımı Yasaktır

Bu web sitesini ve/veya hizmeti kullanmanızın bir koşulu olarak, herhangi bir sizepdf.com sunucusuna veya herhangi bir sizepdf.com sunucusuna bağlı ağa zarar verebilecek, devre dışı bırakabilecek, aşırı yüklenebilecek veya zarar verebilecek veya başka herhangi bir tarafın kullanımına ve kullanımına müdahale edebilecek hiçbir şey kullanmamalısınız. Bu web sitesi ve hizmetlerden yararlanma.

Bu web sitesine ve/veya herhangi bir hizmete, diğer hesaplara, bilgisayar sistemlerine erişmeye veya herhangi bir sizepdf.com sunucusuna veya herhangi bir ağ varlığına ve/veya hizmetine izinsiz olarak hackleme, şifre madenciliği veya başka yollarla erişmeye çalışmamalısınız. Bu web sitesi ve/veya hizmet aracılığıyla meşru kullanıcılara kasıtlı olarak verilmeyen herhangi bir materyal veya bilgiyi elde etmek veya elde etmeye çalışmak.

7. Sorumluluk

(a) Sağlayıcı, sunucunun kesintisiz kullanılabilirliği ve sistemle ilgili kayıplar, kesintiler ve sağlayıcının kapsamı dışındaki teknik ekipmanların müdahalesi konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Özellikle, tedarikçinin sorumlu olmadığı mücbir sebepler veya olaylar nedeniyle tedarikçi tarafından işletilen sunucunun kalitesi konusunda tedarikçi herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bunlara grevler, iş durdurmalar, yasal şirket içi iş uyuşmazlıkları ve resmi emirler dahildir. Bu ayrıca diğer sağlayıcıların ve operatörlerin iletişim ve ağ yapısındaki tüm veya kısmi arızaları ve ayrıca ağ geçidi için gerekli iletişim ve ağ yapısını da içerir.

(b) Küçük ihmal nedeniyle sözleşmenin ihlali sorumluluğu için, ürün türüne göre sorumluluk öngörülebilir, sözleşmeye dayalı ve acil ortalama hasarlarla sınırlıdır. Bu aynı zamanda tedarikçinin yasal temsilcisinin veya yardımcısının küçük ihmali veya vekilin görevi ihlal etmesi için de geçerlidir. Tedarikçi, zorunlu olmayan sözleşme yükümlülüklerinin küçük ihmal ihlallerinden sorumlu değildir. Ancak, müşterinin temel sözleşme yükümlülüklerini ihlal eden yasal durumdan sağlayıcı sorumludur. Temel sözleşme yükümlülüklerinin hukuki statüsü, sözleşmenin konusuna ve amacına göre sözleşmenin müşteriye kazandırması gereken hukuki statüdür. Tedarikçi, sorumlulukların ihlalinden ayrıca sorumludur. Bu sorumlulukların yerine getirilmesi, sözleşmenin doğru bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar ve müşteri, sözleşmenin gerçekleşmesine güvenmelidir. Yukarıdaki sorumluluk sınırlaması, müşteri garantilerini ve/veya ürün sorumluluğu taleplerini içermez. Dolandırıcılık niyeti varsa, temel sözleşme yükümlülüklerinin ihlali veya sağlayıcı kişisel yaralanma, sağlık hasarı veya müşterinin ölümüne neden olmakla suçlanırsa, sorumluluk sınırlaması geçerli olmayacaktır.

(c) Tedarikçi, müşterinin verileri yedeklememesi ve kaybolan verileri geri yüklemek için makul çabayı göstermemesi nedeniyle veri ve/veya program kaybından sorumlu değildir.

(d) Sağlayıcı yalnızca sizepdf.com web sayfasındaki içerikten sorumludur. Diğer web sayfalarına bağlantılar aracılığıyla erişilebildiği sürece, tedarikçi dış içerikten sorumlu değildir. Sağlayıcı harici içeriği kabul etmez.

Sağlayıcıya harici bir web sayfasındaki yasa dışı içerik bildirilirse, teknik olarak uygulanabilir ve kendisi için makul olması koşuluyla sağlayıcı bağlantıyı siler.

8. Kullanım Koşulları Revizyon Geçmişi.

Son güncelleme 20 Ağustos 2021