Home > PDF sang Text

PDF sang Text

Công cụ chuyển đổi PDF sang văn bản miễn phí

Cách sử dụng PDF thành văn bản
  • 1 Tải lên tệp PDF cần chuyển đổi.
  • 2 Chỉ cần đợi trong vài giây, trình chuyển đổi sẽ tự động chuyển đổi tệp PDF thành văn bản.
  • 3 Nhấp vào nút "Tải xuống Tệp" xuất hiện để lưu tệp đã chuyển đổi.