Home > Word sang PDF

Word sang PDF

Công cụ chuyển đổi Word sang PDF tiện lợi

Cách sử dụng công cụ chuyển đổi Word sang PDF
  • 1 Tải lên tệp Word cần chuyển đổi thành PDF.
  • 2 Chờ một lúc, bạn sẽ nhận được một tập tin PDF đã được chuyển đổi thành công.
  • 3 Nhấp vào "Tải xuống Tệp" để tải tệp PDF xuống.