Home > PowerPoint sang PDF

PowerPoint sang PDF

PowerPoint sang PDF với kích thước tệp PDF nhỏ hơn

Cách chuyển đổi PowerPoint sang PDF trực tuyến
  • 1 Chọn và tải lên tệp PowerPoint để chuyển đổi sang PDF.
  • 2 Chờ trong vài giây, tệp PDF sẽ được chuyển đổi thành công.
  • 3 Nhấp vào nút "Tải xuống Tệp" và tải xuống tệp PDF bạn cần.