Home > PDF sang Word

PDF sang Word

Công cụ chuyển đổi PDF sang Word ổn định

Cách sử dụng PDF sang Word
  • 1 Tải lên tệp PDF của bạn.
  • 2 Chờ trình chuyển đổi PDF sang Word sao chép định dạng và văn bản từ PDF và chuyển nó sang tài liệu Word.
  • 3 Nhấp vào "Tải xuống" để lưu tệp đã chuyển đổi với cùng chất lượng nhưng kích thước tệp nhỏ hơn cục bộ trên thiết bị của bạn.