Home > PDF sang Excel > Chuyển PDF sang Excel

Chuyển PDF sang Excel 3 Cách đơn Giản

Chuyển chuyển PDF sang Excel là một điều thực sự dễ dàng. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người Trên thực tế, việc xử lý dữ liệu có thể được thực hiện dễ dàng hơn. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm thấy 3 cách đơn giản để chuyển đổi PDF sang Excel.

Phần 1: Trực Tuyến Chuyển PDF sang Excel

Để chuyển đổi PDF sang Excel trực tuyến, bạn chỉ cần sử dụng PDF sang Word. PDF to Word là một trang web miễn phí có tính năng chuyển đổi PDF sang và từ các định dạng khác. Để truy cập trực tuyến, bạn chỉ cần mở trang. SizePDF Đây là cách chuyển đổi PDF sang Excel bằng PDF sang Word.

1) Đi tới trang SizePDF
2) Chọn "Công cụ", sau đó nhấp vào tùy chọn "Chuyển PDF sang Excel"
3) Nhấp vào "Chọn tài liệu", sau đó tải lên tệp PDF bạn muốn chuyển đổi sang Excel.
4) Nhấp vào "Chuyển đổi", sau đó đợi một lát.
5) Xin chúc mừng, tệp PDF của bạn đã được chuyển đổi sang Excel và có thể được tải xuống bằng cách nhấp vào "Tải xuống".

Phần 2: Ngoại Tuyến chuyển PDF sang Excel

Ngoài trực tuyến, bạn có thể chuyển đổi PDF sang Excel ngoại tuyến bằng ứng dụng Adobe Acrobat Pro. Trên thực tế, ứng dụng này phải trả phí, nhưng bạn có thể sử dụng nó trên cơ sở dùng thử trong 14 ngày. Để sử dụng Adobe Acrobat Pro, trước tiên bạn phải tải xuống ứng dụng này. Đây là cách chuyển đổi PDF sang Excel bằng Adobe Acrobat Pro.

1) Mở ứng dụng Adobe Acrobat Pro.
2) Chọn tệp PDF mà bạn muốn chuyển đổi sang Excel.
3) Nhấp vào "Xuất PDF".
4) Chọn định dạng bảng tính, bạn có thể sử dụng Microsoft Excel Workbook hoặc định dạng Bảng tính XML 2003.
5) Chọn vị trí lưu và tên tài liệu, sau đó nhấp vào "Lưu"

chuyển pdf sang excel

Phần 3: Không Có ứng Dụng

Bạn có thể chuyển đổi PDF sang Excel bằng ứng dụng mặc định trên thiết bị của mình, đó là Microsoft Word. Nó thực sự sẽ thay đổi định dạng cơ bản và phải được thực hiện thủ công. Kết quả sẽ không được gọn gàng khi sử dụng PDF sang Word hoặc với Adobe Acrobat Pro. Phương pháp này cũng không thể được thực hiện trong tất cả các hệ điều hành, chỉ các thiết bị có hệ điều hành Windows mới có thể thực hiện phương pháp này. Nếu bạn vẫn muốn sử dụng nó, đây là cách thực hiện.

1) Mở tệp PDF của bạn bằng Word bằng cách nhấp chuột phải vào tệp PDF của bạn, sau đó nhấp vào "Mở bằng" và chọn "Word".
2) Sau khi xuất hiện trong Word, bạn chỉ cần sao chép và dán tất cả dữ liệu vào Excel.
3) Sau khi dữ liệu đã được dán trong Excel, bạn chỉ cần dọn dẹp dữ liệu.
4) Nhấp vào "Lưu dưới dạng", sau đó chọn thư mục lưu và tên tệp của bạn.
5) Tệp Excel của bạn đã sẵn sàng.

Phần 4: Cách Nào Là đơn Giản Nhất

Trong 3 phương pháp trên, thực sự thì trực tuyến bằng PDF to Word là cách đơn giản nhất. PDF to Word là một trang web miễn phí, không cần tải xuống bất kỳ ứng dụng nào và cho kết quả chuyển đổi gọn gàng. Bạn phải trả tiền cho một giấy phép Adobe Acrobat Pro để sử dụng toàn bộ. Với Microsoft Word cũng là một cách rất thủ công, và không có gì đảm bảo tính gọn gàng của dữ liệu trong kết quả Excel của bạn.

Đó là 3 cách đơn giản để chuyển đổi PDF sang Excel. Bạn có thể truy cập trực tuyến, ngoại tuyến và không cần ứng dụng. Trong ba cách, kết luận là sử dụng trực tuyến PDF sang Word là cách dễ nhất. PDF to Word được sử dụng miễn phí và rất đơn giản. Vì vậy, khi bạn định chuyển đổi PDF sang Excel, chỉ cần sử dụng SizePDF.